Sekcja Opieki Nad Małymi Dziećmi
Sekcja Opieki Nad Małymi Dziećmi
md_glowne2010

Sekcja Opieki nad Małymi Dziećmi świadczy opiekę nad 58 dziećmi z terenu miasta Oświęcim od 4 miesiąca do 3 roku życia.

Opiekunki dziecięce oraz opiekunki realizują zadania związane z opieką nad małymi dziećmi polegające na

  • świadczeniu usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych nad dziećmi,

  • organizacji zajęć wspomagających rozwój (ruchowe, dydaktyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne, plastyczne, muzyczne, tematyczne),

  • organizacji spotkań i zabaw kulturalno-rekreacyjnych (mikołajki, balik karnawałowy, dzień dziecka, występ teatrzyku, itp).

Sekcja posiada trzy oddziały:

  1. przeznaczony dla dzieci maksymalnie do 18 miesiąca życia

  2. przeznaczony dla dzieci między 15 a 24 miesiącem życia

  3. dla dzieci od 20 miesiąca życia

Rok opiekuńczy w Sekcji MD trwa do 31 lipca każdego roku kalendarzowego, a rozpoczyna się po przerwie wakacyjnej,przeznaczonej na prace porządkowo-remontowe, wynoszącej od 14 do 31 dni.

Opieka nad dziećmi sprawowana jest w dni robocze, od poniedziałku do piatku w godz. od 6.00 do 16.00.

Więcej o sekcji w zakładce - oferta.

bip Oswiecim
©2019 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu