Sekcja Opieki Nad Osobami Starszymi
Sekcja Opieki Nad Osobami Starszymi
os_glowne2010

Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi zapewnia dzienne wsparcie i aktywizację osób starszych z terenu miasta Oświęcim , w tym niepełnosprawnych, których minimalny wiek wynosi 55 lat.

Terapeuci zajęciowi i opiekunowie realizują zadania związane z opieką I aktywizacją osób starszych polegające na:

 • świadczeniu usług opiekuńczo-bytowych: organizacja dziennego pobytu, usługi pielęgniarskie

 • zapewnieniu pomocy socjalnej, poradnictwa i wsparcia psychologicznego

 • organizacji zajęć wspomagających aktywność seniorów (zajęcia muzyczne, plastyczne, komputerowe, kulinarne, treningi pamięci, prelekcje, zajęcia relaksacyjne, warsztaty teatralne, zajęcia kosmetyczne, gry i zabawy ruchowe, rehabilitacje ruchową na sali oraz na siłowni zewnętrznej na świeżym powietrzu)

 • organizacji spotkań i zabaw kulturalno-rekreacyjnych (zabawy karnawałowe, mikołajki, spotkania świąteczne, Wielki Bal Seniorów, wycieczki, pikniki, turnieje, gry)

W trakcie pobytu osoby starsze mają zapewnione 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiad, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe.

Uczestnicy Sekcji OS mają możliwość korzystania z następujących pomieszczeń:

 • jadalni/ świetlicy

 • kuchni

 • sali telewizyjnej

 • sali do zajęć plastycznych

 • sali rehabilitacyjnej, w której znajduje się m. in. Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL)

 • pracowni komputerowej

 • łazienki

 • szatni

Uczestnicy mają również możliwość korzystania z ogrodu przynależącego do placówki, wyposażonego m.in. w siłownię zewnętrzną przystosowaną dla potrzeb osób starszych.

Sekcja czynna jest w dni robocze, od poniedziałku do piatku w godz. od 6.30 do 15.30.

bip Oswiecim
©2019 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu