Sekcja MD

 

6.00-8.00

PRZYJMOWANIE DZIECI -

powitanie, zabawy indywidualne i grupowe, możliwość konsultacji rodziców z opiekunkami

8.00-8.30

 ŚNIADANIE

8.30-9.00

TOALETA DZIECI- czynności higieniczne i pielęgnacyjne, trening czystości (nauka korzystania z nocniczk

9.00-9.45

ZABAWY EDUKACYJNO – OGÓLNOROZWOJOWE -

zajęcia dydaktyczne, manipulacyjne, ruchowe, muzyczne, plastyczne, dogoterapia, zabawy z językiem angielskim,

zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie.

ZAJECIA LOGOPEDYCZNE – gimnastyka buzi i języka,

(zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój mowy)

9.45-10.00

II ŚNIADANIE – owocowa przekąska

10.00-10.45

ZABAWY TEMATYCZNE – w kącikach zainteresowań dzieci

10.45-11.00

TOALETA DZIECI ORAZ PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

11.00-11.30

OBIAD – wdrażanie do samodzielnego jedzenia

11.30-12.00

TOALETA DZIECI ORAZ PRZYGOTOWANIE DO ODPOCZYNKU

12.00-13.45

ODPOCZYNEK, SEN, POOBIEDNIA DRZEMKA - słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej

13.45-14.15

TOALETA DZIECI – zabawy ćwiczące samoobsługę

14.15-14.30

PODWIECZOREK

14.30-16.00

WYDAWANIE DZIECI – figle i pląsy, zabawy swobodne, grupowe, możliwość konsultacji rodziców z opiekunkami

bip Oswiecim
©2019 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu